Contactus_XIAMEN JIELIAN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
Welcome to Xiamen Jielian Equipment Technology Co., Ltd, Tel: +86 18050059662 Email: Sales@jielianxm.com
Contact Us
Location Position:Home >> Contactus
Xiamen Jielian Equipment Technology Co.,Ltd
Tel:+86 592-7029662
mobile:+86 180 5005 9662
WhatsApp:+86 180 5005 9662
Email:xmjielian@163.com, sales@jielianxm.com
Address:No.33. Xizaiwei, Tongan district, Xiamen,China
Welcome to contact us: